När du studerar naturvetenskap och hälsa måste du tillgodogöra dig tusentals ord. Dessa ord är gjorda av ett antal tegelstenar, vars antal är begränsat, och som är lätta att känna igen. Målet med kursen är att bekanta dig med dessa tegelstenar och även med deras monteringssätt, så att du, inför ett ord som du aldrig sett förut, kan bryta ner det och härleda dess betydelse tack vare kunskapen om att du kommer att ha förvärvat.

Denna gratis onlinekurs fokuserar därför på etymologin för vetenskapliga och medicinska ordförråd. Den vänder sig till gymnasieelever som förbereder sig för PACES, paramedicinsk utbildning, vetenskapliga studier, STAPS ... Den vänder sig även till elever i dessa olika kurser, såväl som alla som är intresserade av etymologin.

Dessutom erbjuder denna MOOC ytterligare förberedelser, eftersom ord och morfem (d.v.s. "etymologiska byggstenar" av ord) kommer att introducera dig till nya vetenskapliga discipliner som du kanske ännu inte känner till: anatomi, cellbiologi, biokemi eller embryologi till exempel.