• Förstå hur förberedande ekonomiska och kommersiella klasser fungerar efter en studentexamen: rekryteringsmetoder, kursinnehåll, olika öppningar.
  • Förstå hur de handelshögskolor fungerar som man integrerar efter en ekonomisk och kommersiell förberedelseklass: rekryteringstävlingar, utbildningsinnehåll, yrkesmöjligheter.

Beskrivning

Oavsett om du är gymnasieelev, student, förälder eller lärare eller helt enkelt nyfiken, är denna MOOC för dig om du är intresserad av ekonomiska och kommersiella förberedande klasser (tidigare "Prepa HEC") och stora handelshögskolor. Du undrar till exempel vad vi läser i prep, vilka skolor vi kan integrera, vilka är chanserna att lyckas, vilka jobb vi kan göra efter skolan?