Icke-implementering av BDES: risker för företaget

Det faktum att ett företag inte startar BDES utsätter det för straffrättsliga åtgärder för brott mot hinder (upp till 7500 euro i böter).

Denna åtgärd kan initieras av företrädare för företagets personal (de ansöker direkt till brottmålsdomstolen för att erkänna hindret för att de fungerar ordentligt) eller efter överlämnande av en rapport från arbetsinspektionen.
Personalrepresentanter kan också ansöka till den brådskande sammanfattningsdomaren för att förordna om efterlevnad.

Men det är inte allt ! Kassationsdomstolen har redan lyft fram andra viktiga konsekvenser:

Frånvaron av en BDES kan också sätta dig i strid med dina skyldigheter i förhållande till professionellt jämställdhetsindex, eftersom resultaten och beräkningsmetoden måste kommuniceras till valda tjänstemän via BDES.

Och tro inte att du är säker om du har skapat en BDES: för att undvika sanktioner behöver du en fullständig och uppdaterad BDES ...

Icke-inrättande av BDES: en orsak till uppsägning av HR-chefen

I det aktuella fallet en anställd som ansvarar för personalresurser

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Sjukdom: Kan en anställd som inte rapporterar sitt arbetsstopp göras uppsägd?