Boosta din karriär: Uppsägning för en lång och lovande utbildning

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag informerar dig härmed om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som tandläkarassistent på ditt kontor, med verkan [startdatum för uppsägning]. Min avgång motiveras av min önskan att följa en lång utbildning som gör att jag kan förvärva nya färdigheter och utvecklas professionellt.

Under dessa [antal år] som jag tillbringade med ditt team kunde jag utveckla min expertis som tandvårdsassistent, särskilt när det gäller patienthantering.

Jag fick också möjlighet att arbeta med olika ärenden och bidra till att förbättra patientvården. Jag vill tacka dig för de möjligheter och erfarenheter som jag har kunnat skaffa mig under min yrkeskarriär inom ditt företag.

I enlighet med lagbestämmelserna kommer jag att respektera meddelandet om [varaktighet av meddelandet] som kommer att sluta den [datum för meddelandets slut]. Under denna period åtar jag mig att fortsätta utföra mina arbetsuppgifter med allvar och professionalism som vanligt.

Vänligen acceptera, fru/herre [mottagarens namn], mina vänliga hälsningar.

 

[Kommun], 28 mars 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-av-brev-av-uppsägning-för-avgång-i-utbildning-Dental-Assistant.docx"

Modell-avgångsbrev-för-avgång-i-utbildning-Dental-Assistant.docx – Nedladdat 6107 gånger – 16,71 KB

 

Ta tillfället i akt: Avgå för en högre betald tjänst som tandläkare

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag informerar dig härmed om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som tandläkarassistent på ditt kontor, med verkan [startdatum för uppsägning]. Jag erbjöds en liknande tjänst i en annan firma, med mer fördelaktig ersättning.

Dessa [antal år] som jag tillbringade med dig har gjort det möjligt för mig att befästa min kompetens när det gäller att hjälpa tandläkare under procedurer och behandlingar, samt att etablera värdefulla professionella relationer med patienter och annan personal. . Tack för de möjligheter och det stöd jag fick under min anställning hos ert företag.

I enlighet med lagbestämmelserna kommer jag att respektera meddelandet om [varaktighet av meddelandet] som kommer att sluta den [datum för meddelandets slut]. Jag åtar mig att säkerställa kontinuitet i vården och att underlätta överlämnandet till min ersättare.

Vänligen acceptera, fru/herre [mottagarens namn], mina vänliga hälsningar.

 

 [Kommun], 29 januari 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Avgångsbrev-mall-för-högre-betalande-karriärmöjlighet-dental-assistent.docx"

Exempel-avgångsbrev-för-bättre-betald-karriärmöjlighet-Dental-Assistant.docx – Nedladdat 6134 gånger – 16,43 KB

 

Sätta din hälsa först: Avgå av medicinska skäl som tandläkare

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag informerar dig härmed om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som tandvårdsassistent på ditt kontor av hälsoskäl, med verkan [startdatum för uppsägning]. Mitt nuvarande hälsotillstånd tillåter mig tyvärr inte längre att fullt ut utföra mina arbetsuppgifter och möta jobbets krav.

Under dessa [antal år] som jag arbetade med dig kunde jag skaffa mig gedigna färdigheter i att hantera administrativa uppgifter och övervaka patientjournaler. Jag fick också möjlighet att aktivt delta i implementeringen av hygien- och säkerhetsprotokoll för att garantera en hälsosam och säker miljö för patienter och personal.

I enlighet med lagbestämmelserna kommer jag att respektera meddelandet om [varaktighet av meddelandet] som kommer att sluta den [datum för meddelandets slut]. Under denna period kommer jag att göra mitt bästa för att säkerställa ett överlämnande av mitt ansvar till min efterträdare och underlätta övergången.

Vänligen acceptera, fru/herre [mottagarens namn], mina vänliga hälsningar.

 

  [Kommun], 29 januari 2023

  [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-of-uppsägningsbrev-av-medicinska skäl-Dental-Assistant.docx"

Modell-avgångsbrev-av-medicinska-skäl-Dental-Assistant.docx – Nedladdat 6093 gånger – 16,70 KB

 

Skriv ett professionellt och respektfullt uppsägningsbrev

 

Att skriva ett professionellt uppsägningsbrev och respektfullt är ett avgörande steg när du bestämmer dig för att sluta ditt jobb. Oavsett om du lämnar för att ta vara på en ny möjlighet, utbilda dig eller av personliga skäl är det viktigt att lämna ett gott intryck på din tidigare arbetsgivare. Ett avskedsbrev välskriven visar ditt allvar och professionalism, samtidigt som du uttrycker din tacksamhet för de erfarenheter och möjligheter du har haft inom företaget.

När du skriver ditt uppsägningsbrev, se till att inkludera följande:

  1. En tydlig redogörelse för din avsikt att säga upp dig och startdatumet för uppsägningen.
  2. Skälen till din avresa (valfritt, men rekommenderas för mer insyn).
  3. Ett uttryck för tacksamhet för den erfarenhet och de möjligheter du har haft under din anställning.
  4. Ditt åtagande att respektera uppsägningstiden och att underlätta övergången för din efterträdare.
  5. En klassisk artig formel för att avsluta brevet.

 

Bevara professionella relationer efter avgång

 

Att upprätthålla en god relation med din tidigare arbetsgivare är viktigt, eftersom du aldrig vet när du kan behöva deras hjälp, stöd eller råd i framtiden. Dessutom kan du träffa din tidigare arbetsgivare eller kollegor igen på arbetsevenemang eller i en ny position. Så att lämna ditt jobb på en positiv ton är avgörande för att bevara dessa värdefulla relationer.

Här är några tips för att upprätthålla en bra relation med din tidigare arbetsgivare efter din avgång :

  1. Följ meddelandet strikt och fortsätt att arbeta på ett professionellt sätt fram till slutet av denna period.
  2. Erbjud dig att hjälpa till att underlätta övergången och utbilda din efterträdare om det behövs.
  3. Håll kontakten med dina tidigare kollegor och arbetsgivare via professionella sociala nätverk, som LinkedIn.
  4. Tveka inte att uttrycka din tacksamhet för de erfarenheter och möjligheter du har haft under din anställning, även efter att du har slutat.
  5. Om du måste be om en referens eller rekommendation från din tidigare arbetsgivare, gör det på ett artigt och respektfullt sätt.

Sammanfattningsvis kommer ett professionellt och respektfullt avskedsbrev, tillsammans med ansträngningar för att bevara professionella relationer efter att du lämnar, gå långt för att upprätthålla en positiv image och säkerställa en framgångsrik professionell framtid.