Helt gratis OpenClassrooms premiumutbildning

Personal- och kompetensplanering är en stor utmaning för de flesta organisationer. Det handlar om att utveckla kunskap utifrån företagets tillväxtstrategi och anpassa befintlig kompetens med behov på medellång sikt.

Det innebär att HR-avdelningen ska analysera och diagnostisera företagets strategiska mål, ta fram en handlingsplan för rekrytering, utbildning och mobilitet tillsammans med alla intressenter.

Kommunikation är avgörande, eftersom intressenter, chefer och medarbetare måste involveras i processen för att förändring ska bli framgångsrik och affärsmål uppnås.

Att ha en plan för utveckling av människor och kompetens kan skapa betydande möjligheter för medarbetar- och organisationsutveckling. Men det finns också risker om juridiska, sociala och affärsmässiga frågor och processer inte kontrolleras.

Vill du lära dig att designa detta komplexa, men strategiska verktyg för din organisation och dina anställda? Om så är fallet, ta den här kursen!

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→