Ambitionen med denna sekvens av POF är att testa EU:s insatsförmåga inför en cyberkris genom att involvera, utöver de nationella myndigheterna i varje medlemsstat, de behöriga europeiska politiska myndigheterna i Bryssel.

Övningen, mer specifikt mobilisering av CyCLONe-nätverket, gjorde det möjligt att:

Stärka dialogen mellan medlemsstaterna när det gäller strategisk krishantering, utöver den på teknisk nivå (nätverk av CSIRT). Diskutera gemensamma behov av solidaritet och ömsesidigt bistånd i händelse av en större kris mellan medlemsstaterna och börja identifiera rekommendationer för det arbete som ska göras för att utveckla dem.

Denna sekvens är en del av en dynamik som startade för flera år sedan och som syftar till att stödja stärkandet av medlemsstaternas kapacitet att hantera en kris med cyberursprung och utvecklingen av frivilligt samarbete. Inledningsvis på teknisk nivå genom nätverket av CSIRTs, etablerat genom det europeiska direktivet Network Information Security. För det andra på operativ nivå tack vare det arbete som utförs av medlemsstaterna inom ramen för CyCLONE.

Vad är CyCLONE-nätverket?

Nätverket CyCLONE (Cyber

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hur man blir TikTok-expert 2020