Erkännande av funktionshinder

Det första steget i att komma åt eller behålla ett jobb när du befinner dig i en situation av handikapp, är D 'få erkännande av statusen som funktionshindrad arbetstagare (RQTH). Det senare låter dig dra nytta av skyldigheten att anställa funktionshindrade arbetstagare (OETH) som arbetsgivare, både privata och offentliga, vars anläggning har mer än 20 anställda eller ombud är föremål för (lag nr 2005-102 av den 11 februari 2005).

La RQTH-begäran ska lämnas in till avdelningshuset för personer med funktionsnedsättning (MDPH) som du är beroende av:

Du måste fylla i blanketten för invaliditetsersättning (formen Cerfa nr 15692 * 01) din behandlande läkare fyller i läkarintyget (Cerfa nr 15695 * 01) med hjälp av formulärguiden (Cerfa nr 52154 * 01) och du skickar eller skickar dessa dokument till MDPH, åtföljd av ett identitetsdokument och adressbevis.

Din begäran studeras sedan av ett team av yrkesverksamma (läkare, socialarbetare, arbetsterapeuter, psykologer etc.) och kommissionen för rättigheter och autonomi för personer med funktionsnedsättning (CDAPH) fattar ett beslut och meddelar dig.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Flerdimensionell dataanalys