Helt gratis OpenClassrooms premiumutbildning

Intern mobilitet är idag en stor utmaning för företag och deras HR-avdelningar. I Frankrike tillsätts mer än 30 % av jobben i företag av intern rörlighet!

Alla företag har inte samma verktyg och resurser för att implementera mobilitetspolicyer. Dessutom skiljer sig målen för mobilitetspolicyer från företag till företag.

Därför skiljer sig definitionen och implementeringsmetoderna från företag till företag. Innan en intern mobilitetspolicy implementeras måste HR-chefer ställa sig själva de rätta frågorna.

– Vilka är målen för att utveckla och främja intern rörlighet och vilka är de förväntade resultaten?

– Hur kommer de att mätas?

– Vilka verktyg är tillgängliga för dem?

– Vilken budget och vilka resurser finns tillgängliga för denna politik?

Den här utbildningen hjälper dig att svara på dessa frågor och skapa en mobilitetspolicy som möter dina anställdas behov och resultatet av din verksamhet.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→