Den MOOC som du är på väg att upptäcka gör att du på ett interaktivt sätt tack vare lekfulla övningar och genom illustrationer och exempel kan bekanta dig med de grundläggande begreppen i det administrativa tvisteförfarandet.

Du kommer att upptäcka egenskaperna hos rättstvister som är föga kända eftersom de får lite mediebevakning... förutom under episoder som Covid-19-pandemin där besluten från förvaltningsdomstolarna och statsrådet kommenteras utförligt.

Du kommer att uppskatta komplexiteten i en mångfacetterad och mångsidig jurisdiktion som säkerligen hanterar olika tvister, som ibland medborgarna inte är medvetna om att de också är administrativa tvister (som är fallet med en stor del av sociala tvister) och som även sträcker sig till rådgivningsuppdrag som t.ex. som revisionsrätten när den utfärdar en rapport eller domare som deltar i eller leder administrativa kommissioner.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Framgångsrika affärspresentationer