I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • argumentera för intresset av att utveckla hälsofrämjande i en idrottsförening
  • beskriva de viktigaste egenskaperna hos den socio-ekologiska modellen och den hälsofrämjande idrottsklubbsstrategin (PROSCeSS)
  • basera sina hälsofrämjande åtgärder/projekt på en PROSCeSS-metod
  • identifiera partnerskap för att starta sitt hälsofrämjande projekt

Beskrivning

Idrottsklubben är en livsplats som välkomnar ett stort antal deltagare, i alla åldrar. Det har alltså potential att förbättra sina medlemmars hälsa och välbefinnande. Denna MOOC ger dig nyckelelementen för att starta ett hälsofrämjande projekt inom idrottsklubben.

Det pedagogiska förhållningssättet bygger på övningar och praktiska situationer, för att tillämpa de teoretiska momenten. De kompletteras med vittnesmål från idrottsklubbar, fallstudier och verktyg, samt utbyten mellan deltagare.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utveckla ditt innovativa projekt