Betald ledighet: införda eller modifierade datum, delad ledighet

Sedan den första inneslutningen kan du kräva att dina anställda tar betald ledighet (CP) och ändrar de CP-datum som redan validerats utan att behöva följa bestämmelserna i arbetslagen eller dina kollektivavtal (företagsavtal, konvention kollektiv).

Men se upp, denna möjlighet är inramad. Inrättad genom en förordning av den 25 mars 2020, är ​​det föremål för tillämpning av ett kollektivavtal som bemyndigar dig, inom gränsen för 6 dagars betald ledighet, och med respekt för en uppsägningstid som inte kan reduceras till mindre än en klar dag :

att besluta om att ta förvärvade ledighetsdagar, inklusive innan den period under vilken de är avsedda att tas, inleds, eller att ensidigt ändra datumen för att ta betald ledighet.

Ett kollektivavtal kan också ge dig tillstånd:

att dela upp ledigheten utan att behöva inhämta arbetstagarens samtycke; att fastställa ledighetsdatum utan att behöva bevilja samtidig ledighet till gemensamma anställda och partners bundna av en civil solidaritetspakt som arbetar i ditt företag.

Ursprungligen var perioden ...