Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Influensa, bronkit, dåligt fall ... en sjukdom, till och med en mild, en olycka, en epidemi kräver vanligtvis att du avbryta ditt arbete. För att ge dig tid att läka kommer din läkare att ordinera a arbete stoppar, resulterar i förlust av lön under frånvarotiden… och den betalning, under förhållanden, av ersättningsinkomst.

Vilka villkor måste uppfyllas för att dra nytta av dagpenning?

Att vara kompenseras, om din sjukfrånvaro är mindre än 6 månader, det är nödvändigt :

att ha arbetat åtminstone för 150 heures under 3 månad föregåendearbete stoppar ; eller har bidragit € 10 302,25 (1 015 gånger minimilönen per timme) under sex månader före upphörandet.

Du måste också informera din arbetsgivare skicka honom omedelbart den tredje delen av sjukfrånvaron och skicka de två första delarna till din sjukförsäkringskassa inom 48 timmar. Din lön är delvis garanterad enligt lag eller i sin helhet om kollektivavtalet eller försäkringsplanen för ditt företag föreskriver det.

Beräkning av mängden

LÄS  ANSSI varnar för Log4Shell-säkerhetsintrånget