Vi kallar vanligtvis varje Excel-fil för ett kalkylblad. Det är användbart att förstå att ett kalkylblad i Excel inte skiljer sig från ett kalkylblad. Ett kalkylblad i Excel-programvara kan verkligen förenkla vissa dagliga uppgifter för dig, både hemma och i ditt företag.

I den här artikeln kommer vi att lära dig hur du använder några grundläggande begrepp för verktyget.

Vad är ett kalkylblad i Excel?

Arbetsbladet är uteslutande en flik i en Excel-fil.

Du vet säkert att en av de mest efterfrågade färdigheterna nuförtiden i företag är att behärska Excel, men vi kan försäkra dig om att att lära sig alla dess funktioner kräver lite tid och framför allt viljestyrka.

För att skapa kalkylblad i Excel, när du redan är i Excel-gränssnittet, infogar du bara en ny flik. Du kan välja alternativet att använda kortkommandot Skift + F11 eller klicka på "+" bredvid namnet på kalkylbladet.

Hur navigerar man mellan arken?

Vi har vanligtvis flera databaser eller olika uppgifter och dessa måste placeras i olika flikar eller kalkylblad för att underlätta organisationen av arbetet. För att navigera mellan flikar eller ark kan du vänsterklicka på var och en av flikarna för att öppna dem, eller använd genvägen CTRL + PgDn för att gå framåt eller CTRL + PgUp för att gå tillbaka.

LÄS  Skapa ett CV och personligt brev med Word 2016

Många gånger var man tvungen att utöka samma tabeller i olika kalkylblad där bara data varierar. Denna typ av situation är ganska vanlig bland personer som arbetar med periodiska kontroller (dagligen, veckovis, månadsvis). Det är därför viktigt att veta hur man organiserar dem så att viss information lätt kan nås.

Hur applicerar man färger i ett kalkylblad?

När du arbetar med flera flikar/ark är ett alternativ för att separera relaterade områden, eller till och med visuellt särskilja varje mängd data, att använda olika färger för varje objekt. För att göra detta kan du bara högerklicka på raden, kolumnen eller uppsättningen av celler, sedan högerklicka och välja "fyllfärg", välj sedan den färg du vill ha för elementet i fråga.

Hur kombinerar man kalkylblad i Excel?

Efter att ha infogat din databas i kalkylarken är det intressant att utföra operationer som summan av de presenterade kvantiteterna, beräkningen av procentsatserna som ska användas och många andra data som du kan behöva, och gruppera i celler i ditt kalkylblad.

När det är gjort måste du lära dig hur du skapar formler från den data du har till ditt förfogande. Till exempel kommer värdet av produkterna på rad 1 i sammanfattningen av en gård att vara summan av värdet av produkterna på rad 1 i var och en av uppgifterna om teamens arbete, och så vidare för relevant information till varje rad och kolumn i ditt kontrollblad.

LÄS  Psykosociala risker

Du kan också lära dig att använda diagram och grafer för att bättre tolka dina resultat. Syftet med grafer, som namnet antyder, är att ge en grafisk presentation av viktig data, för bättre visualisering av de erhållna resultaten.

avslutningsvis

Hur känner du när du inser att Excel är en förutsättning för dagens arbetsmarknad? Om du är förvirrad av vissa funktioner och du inte vet hur du omvandlar data till riktigt relevant information, oroa dig inte, du kan lära dig hur du använder Excel effektivt, och det finns t.o.m. gratis träningsvideor listade på vår webbplats. De kommer från de största e-Learning-plattformarna.