"Professional Transition Project" (PTP) gör det möjligt för alla anställda att mobilisera sina konto för personlig träning(CPF) på hans initiativ, för att genomföra en certifierande utbildningsåtgärd för att byta bransch eller yrke.


Under yrkesövergångsprojektet har den anställde förmånen av en särskild ledighet under vilken hans anställningsavtal är avstängt. Hans ersättning bibehålls under vissa förutsättningar. Detta system ersatte individuell utbildningsledighet (CIF).


Regionala gemensamma interprofessionella kommittéer (CPIR) – "Transitions Pro"-föreningar (ATpro), även kallad Transitions Pro, prövar ansökningar om ekonomiskt stöd för professionella omställningsprojekt. De täcker utbildningskostnaderna, ersättningen och, i förekommande fall, vissa kringkostnader relaterade till utbildningen.


För att bli vägledd i sitt val av omskolning och i färdigställandet av sin akt kan den anställde dra nytta av stöd av en karriärutvecklingsrådgivare (CEP). CEP informerar, vägleder och hjälper medarbetaren att formalisera sitt projekt. Han föreslår en finansieringsplan.


I slutet av hans utbildningskurs upphör avstängningen av den anställdes kontrakt. Han återvänder till sin arbetsplats eller

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Bygg förtroende