Att kunna hur man skriver bra på jobbet är ett krav som har en positiv inverkan på din image, men också för företaget där du arbetar. Faktum är att läsarna får en uppfattning om sin samtalspartner genom de meddelanden de får från honom. Det är därför viktigt att göra ett gott intryck genom att producera kvalitetsskrivande. Hur skriver man bra på jobbet? Detta är vad du kommer att upptäcka i den här artikeln.

Skriv rätt

Regel nummer 1 för att skriva bra på jobbet är att anta en korrekt och tydlig stil. För att göra detta måste följande kriterier prioriteras:

Syntaxen : det hänvisar till arrangemanget av ord och konstruktionen av meningar.

Användning av lämpligt ordförråd : det handlar om att använda vanliga och lättförståeliga ord. Ju lättare ordförrådet är att avkoda, desto snabbare kommer läsaren att förstå.

Lexisk stavning och den grammatiska stavningen: de anspelar på skrivning av ord och på överenskommelser om kön, natur, antal osv.

Skiljetecken: oavsett kvaliteten på ditt skrivande kommer det att vara svårt för läsaren att förstå din poäng om skiljetecken inte respekteras.

Fokusera på kortfattadhet

För att skriva bra på jobbet är kortfattadhet något som inte bör förbises. Vi talar om en kortfattad text när den uttrycker en idé på ett enkelt och kortfattat sätt (med några få ord). Du bör ta bort långa meningar som inte tillför mycket genom att förkorta dem med eliminering av onödiga termer.

För att skriva nyktert är det lämpligt att undvika banala formler och formler. Tänk också på att det primära uppdraget med ditt skrivande är att bidra till mottagarens handling eller information.

I denna mening bör du notera att meningen helst bör innehålla mellan 15 och 22 ord.

Fokusera på enkelhet

Enkelhet är avgörande om du vill lyckas med att skriva bra på jobbet. Även här är det nödvändigt att utgå från principen att en idé är lika med en mening. Ja, läsaren kan snabbt gå vilse när det finns många underavdelningar inom en enda mening.

En huvudidé förklarad med enkla meningar gör det alltså möjligt att skriva ett stycke som är lätt att läsa och lätt att förstå.

Så kom ihåg att skriva korta meningar och undvik långa meningar. Det är också viktigt att placera ett konjugerat verb på nivån för varje mening. I verkligheten, kom ihåg att det är verbet som ger meningen mening. Detta är anledningen till att de flesta läsare försöker hitta den instinktivt under läsningen.

Se systematiskt till att dina ord är logiska

Slutligen, för att skriva bra på jobbet måste du se till att dina texter är konsekventa, det vill säga deras logik. Det är faktiskt konsekvens som främjar förståelsen. Det kommer att vara en fråga under utarbetandet av dina skrifter för att se till att det inte innehåller någon motsägelse.

Annars kan din läsare bli förvirrad av osammanhängande element. Naturligtvis kommer en helt ostrukturerad och totalt obegriplig text att göra dina samtalspartners upprörda.