Dokument som ges till den anställde när han lämnar företaget

Oavsett sättet att säga upp (uppsägning, avtalsenlig uppsägning, uppsägning, uppsägning av tidsbegränsat avtal etc.) måste du förse din anställd med olika handlingar när du lämnar företaget:

arbetsintyget; arbetscentrets intyg. Liksom arbetsintyget måste det göras tillgängligt för den anställde; saldot på alla konton: detta är inventeringen av de belopp som betalats till den anställde när hans anställningsavtal upphör. Den senare måste skriva med egen hand orden ”För saldot på varje konto” eller “Bra för mottagande av de insamlade beloppen med förbehåll för insamling” och underteckna och datera det; sammanfattningen av anställdas sparande om ditt företag berörs (Labor Code, art. L. 3341-7). Sammanfattning av personalbesparingar berikad med ny information

Revisionsrättens rapport 2019 lyfter fram ett lager av obligatoriska eller valfria tilläggspensionsavtal som inte likviderats efter 62 års ålder. Detta motsvarar 13,3 miljarder euro.
Det verkar också som att detta fenomen med undvikande av kontrakt ökar med deras anciennitet. Den huvudsakliga

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Bli Community Manager och ge dina projekt ny drivkraft