Naturfördel 2021: mat

Arbetsgivarens deltagande i måltidskostnader är en naturaförmån som läggs till arbetstagarens kontanta ersättning. Denna fördel ingår helt i den sociala avgiftsbasen.

För att bestämma beloppet måste en engångsbedömning göras av kostnaden för måltiden.

Naturförmån 2021: bostäder

Tillhandahållandet av bostäder till en anställd utgör en naturaförmån om denna bestämmelse är gratis eller om den betalda hyran förblir låg.

Denna bostadsförmån i natura bedöms enligt schablonbelopp enligt en skala som innehåller de extra fördelarna: vatten, gas, el, värme, garage.

Bedömningen beror på både arbetstagarens bruttoförtjänst och antalet rum i boendet.

De nya 2021-skalorna för mat- och bostadsförmåner har just uppdaterats.

Förmåner i natura: företagsledare

Schablonbedömningen kan användas för:

minoritets- och jämställda chefer för SARL och SELARL; styrelseordförandena, generaldirektörerna och de vice verkställande direktörerna för SA och SELAFA (ett liberalt motionsföretag i anonym form) och generaldirektörerna och direktörerna...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  ANSSI yttrande om migrationen till postkvantkryptografi