Helt gratis OpenClassrooms premiumutbildning

När du anställer nya medarbetare, tro inte att spelet är vunnet. Så är inte fallet. De första stunderna i ett företag är en mycket riskabel tid för alla inblandade, eftersom allt måste gå så smidigt som möjligt.

Det är först efter den inledande fasen som rekryteringen kan bli framgångsrik och tillföra verkligt mervärde till företaget. Annars upplevs alltid avgången av en ny medarbetare som ett misslyckande, inte bara för rekryteraren och chefen utan även för teamet och företaget. Personalomsättningen har ett pris. Tidiga avgångar på grund av dålig integration leder till ekonomiska förluster för företaget, för att inte tala om mänskliga kostnader.

Onboarding är faktiskt utveckling och implementering av komplexa processer, inklusive administrativa, logistiska och personliga förberedelser för effektiv onboarding av nya medarbetare. Tänk också på fördelarna med digitala lösningar som undviker repetitiva uppgifter och tråkig samordning mellan olika intressenter.

Din roll är att samordna alla intressenter, säkerställa en smidig process och stödja chefer i alla nyckelstadier, inklusive rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och framgångsrik onboarding.

Se till att den nyanställde känner sig välkommen, att de är välutbildade och informerade, att de löften som gavs under de första intervjuerna hålls och att allt går enligt plan.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→

LÄS  Internationella spänningar: stärka cybervaksamheten