Aktuella internationella spänningar, särskilt mellan Ryssland och Ukraina, kan ibland åtföljas av effekter i cyberrymden som måste förutses. Även om inget cyberthot riktat mot franska organisationer i samband med de senaste händelserna ännu har upptäckts, övervakar ANSSI situationen noggrant. I detta sammanhang är genomförandet av cybersäkerhetsåtgärder och stärkandet av vaksamhetsnivån avgörande för att garantera skyddet på rätt nivå av organisationer.

ANSSI uppmuntrar därför företag och förvaltningar att:

säkerställa korrekt genomförande av de väsentliga IT-hygienåtgärder som presenteras i datorhygienguide ; ta hänsyn till alla bästa praxis gällande dem som rekommenderas av ANSSI, tillgänglig på sin hemsida ; följ noggrant de varningar och säkerhetsmeddelanden som utfärdats av Government Center for Monitoring, Alerting and Responsing to Computer Attacks (CERT-FR), finns på hans hemsida.