Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Ministeriet för arbetsmarknad, sysselsättning och integration har i dag slutit sysselsättnings- och kompetensutvecklingsstadgor med representanter för slakteri- och bageribranschen.

Mål: möta rekryteringsbehoven för dessa sektorer samtidigt som de stärker deras attraktionskraft.

De traditionella slakteri-charkuteri-grenarna och de i det traditionella bageri-konditoriet representerar yrken i hjärtat av fransk gastronomi och mobiliserar många färdigheter. Trots sin dynamik har dessa sektorer haft rekryteringssvårigheter i flera år.

För att svara på dessa svårigheter som ökat av krisen, lanserade regeringen 2020 ett projekt ägnat "bristjobb" som en del av den sociala agendan som genomförs med arbetsmarknadens parter.

Efter att ha identifierat sysselsättnings- och kompetensbehov undertecknar staten och företrädare för sektorn idag en sysselsättnings- och kompetensutvecklingsstadga för att:

Bidra till att utveckla ungdomars och vuxnas orientering mot dessa sektorer, särskilt genom att genomföra medvetandehöjande åtgärder i samband med operatörerna av den offentliga arbetsförmedlingen;
Stötta företag och deras anställda i

LÄS  Presentation av det experimentella professionaliseringsavtalet i Loiret