Denna MOOC vänder sig till studenter som förbereder sig för ett antagningsprov för studier inom medicin eller annan biovetenskap, blivande studenter inom kemi, farmaci, biologi, geologi eller ingenjörsvetenskap. Det gör det också möjligt att åtgärda de brister som konstaterats i början av högre utbildning så snabbt som möjligt. Slutligen kommer det att göra det möjligt för alla som är nyfikna att bättre förstå världen omkring dem och att upptäcka grunderna för en fascinerande vetenskap. I slutet av denna MOOC kommer deltagarna att kunna relatera materiens makroskopiska egenskaper till dess atomära och molekylära beteende och de kommer att bemästra grunderna i kvantitativ kemi, kemiska jämvikter och redoxreaktioner.

Denna MOOC vänder sig till studenter som förbereder sig för ett antagningsprov för studier inom medicin eller annan biovetenskap, blivande studenter inom kemi, farmaci, biologi, geologi eller ingenjörsvetenskap. Det gör det också möjligt att åtgärda de brister som konstaterats i början av högre utbildning så snabbt som möjligt. Slutligen kommer det att göra det möjligt för alla som är nyfikna att bättre förstå världen omkring dem och att upptäcka grunderna för en fascinerande vetenskap.