Kollektivavtal: ett företagsavtal som reducerar avgångsvederlaget vid arbetsoförmåga

En anställd, handelsagent inom ett flygbolag, hade sagts upp på grund av oförmåga och omöjlighet till omklassificering.

Hon hade lagt beslag på prud'hommes för att få en påminnelse om avgångsvederlag.

I det här fallet hade ett företagsavtal infört en avgångsvederlag, vars belopp varierade beroende på orsaken till uppsägningen:

  • om arbetstagaren sades upp av en anledning som inte var disciplinär eller som inte hade samband med arbetsoförmåga, föreskrevs i avtalet att avgångsvederlagets maximala belopp kunde vara upp till 24 månadslöner;
  • å andra sidan, om arbetstagaren sades upp, antingen på grund av tjänstefel eller för oförmåga, hänvisade företagsavtalet till kollektivavtalet för markpersonal i flygbolag (art. 20), som begränsar avgångsvederlaget till 18 månaders lön.

För den anställde, som hade exkluderats från 24-månaderstaket enligt...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hur studsar jag tillbaka under en omklassificeringsledighet?