Kollektivavtal: garanterad årlig ersättning och två koefficienter

En anställd, sjuksköterska på en privat klinik, hade beslagtagit prud'hommes av begäranden om efterskottslön enligt den garanterade årliga ersättningen enligt gällande kollektivavtal. Detta var kollektivavtalet för privat sjukhusvistelse av den 18 april 2002, som föreskriver:

å ena sidan är den konventionella minimilönen för varje jobb fastställd av rutorna under rubriken "Klassificering"; den beräknas på grundval av värdet av den punkt som tillämpas på koefficienterna för klassificeringsrutorna (art. 73); å andra sidan fastställs en garanterad årlig ersättning som för varje sysselsättningskoefficient motsvarar en konventionell årslön som inte kan vara mindre än den årliga ackumuleringen av de konventionella bruttomånatliga ersättningarna och ökad med en procentsats vars ränta (…. ) kan revideras årligen (art. 74).

I detta fall hade den anställde åsatts en koefficient av kliniken, förhöjd i förhållande till den som hon omfattades av enligt kollektivavtalet. Hon ansåg att, för att beräkna hennes garanterade årliga ersättning, borde arbetsgivaren ha baserat sig på denna koefficient som hade tillskrivits henne av kliniken och...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  BIG - Introduktion till bioinformatik och genomisk medicin