Kollektivavtal: fallet med övertidsarbete som en anställd löner uteslutande med tips

En anställd arbetade som hovmästare på restaurang (nivå 1, nivå II, i kollektivavtalet för hotell, caféer, restauranger), mot en procentuell betalning på tjänsten.

Efter sin uppsägning hade han beslagtagit prud'hommes för att bestrida detta brott och i synnerhet för att begära efterskottsbetalning för den övertid han arbetat.

Ämnet för övertidsersättning för anställda som betalas med en tjänsteprocent behandlas i artikel 5.2 i ändring nr 2 av den 5 februari 2007 om arbetstidens organisation som säger:
« För anställda som avlönas för tjänstgöring (...) anses ersättningen som härrör från tjänsteprocenten beräknad på omsättningen som ersättning för hela arbetstiden. Däremot ska företaget lägga till tjänsteprocenten med betalningen av höjningar (...) för arbetad övertid.
Ersättningen till den anställde som betalas med den tjänsteprocent som sålunda är sammansatt måste vara minst lika med den lägsta referenslön som ska betalas vid tillämpning av löneskalan och på grund av det utförda arbetets längd, ökat med tilläggen för timmarna.

 

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Vår planet