I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • identifiera nuvarande och framtida mobilitetsproblem,
  • dechiffrera de lagstiftningsaspekter som rör rörlighet,
  • göra en översikt över aktörerna inom styrning, lösningar samt kostnader och finansieringskällor för mobilitet,
  • redogöra för de delar som rör godstransport.

Beskrivning

Omvandling av kollektivtrafikpolitiken till en politik för offentlig rörlighet, utmaningar för denna offentliga policy, presentation av LOM, verktyg och befintliga initiativ, denna MOOC kommer att ge dig den grundläggande kunskapen för att förstå de nuvarande utmaningarna och de befintliga initiativen för att svara på dem .

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  ”En professionell omskolning är ett engagemang. "