Helt gratis OpenClassrooms premiumutbildning

Löneansvariga använder sin löneprogramvara för att utföra rutinuppgifter som att förbereda lönebesked.

Implementeringen av löneprogram är dock inte begränsad till att fylla i olika administrativa rutor. I den här guiden får du lära dig hur du konfigurerar ett lönesystem steg för steg för att identifiera och undvika potentiella fel i konfigurationsprocessen.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→