Ledande befattningshavare: definition

För att kunna betraktas som en ledande befattningshavare måste den anställde investeras med viktiga ansvarsområden som involverar:

stort oberoende i organisationen av deras schema; till stor del autonomt beslutsfattande; fördelen med en av de viktigaste ersättningarna i företaget.

Dessa kumulativa kriterier innebär att endast chefer som deltar i företagsledningen faller inom denna kategori.

I händelse av en tvist om den anställdas status kommer domarna att särskilt kontrollera att han kombinerar dessa tre kriterier.

Ledande befattningshavare: 3 kumulativa kriterier

I det fall som just beslutades av Court of Cassation, avskedades en anställd, anställd som administrativ och ekonomichef, för allvarligt brott. Hon hänvisade olika begäranden till rättsväsendet, i synnerhet för att finna att hon inte hade status som ledande befattningshavare och förklara att hennes begäran om påminnelse om lön var tillåtlig.

Domarna verifierade därför de anställdas faktiska funktioner.

Hon fick en av de högsta lönerna från föreningen som hon arbetade för.

Hon hade en delegering av befogenheter från generaldirektören.

Men problemet var organisationen av hans schema. Hon åtnjöt ingen verklig självständighet. Det var hon faktiskt

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  ANSSI yttrande om migrationen till postkvantkryptografi