Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Ledande befattningshavare: definition

För att kunna betraktas som en ledande befattningshavare måste den anställde investeras med viktiga ansvarsområden som involverar:

stort oberoende i organisationen av deras schema; till stor del autonomt beslutsfattande; fördelen med en av de viktigaste ersättningarna i företaget.

Dessa kumulativa kriterier innebär att endast chefer som deltar i företagsledningen faller inom denna kategori.

I händelse av en tvist om den anställdas status kommer domarna att särskilt kontrollera att han kombinerar dessa tre kriterier.

Ledande befattningshavare: 3 kumulativa kriterier

I det fall som just beslutades av Court of Cassation, avskedades en anställd, anställd som administrativ och ekonomichef, för allvarligt brott. Hon hänvisade olika begäranden till rättsväsendet, i synnerhet för att finna att hon inte hade status som ledande befattningshavare och förklara att hennes begäran om påminnelse om lön var tillåtlig.

Domarna verifierade därför de anställdas faktiska funktioner.

Celle-ci percevait bien l’une des plus hautes rémunérations de l’association pour laquelle elle travaillait.

Elle disposait d’une délégation de pouvoir du directeur général.

Mais le problème concernait l’organisation de son emploi du temps. Elle ne jouissait pas d’une réelle autonomie. En effet, elle était

LÄS  2021 undantag för måltidskuponger