Uppsägning för att lämna för utbildning: modell avgångsbrev för en vårdgivare

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag lämnar härmed min uppsägning från min tjänst som undersköterska. Jag antogs faktiskt nyligen för att följa en utbildning som kommer att göra det möjligt för mig att förvärva nya färdigheter inom mitt yrkesområde.

Jag vill tacka dig för möjligheten du gav mig att arbeta på kliniken. Tack vare denna yrkeserfarenhet kunde jag skaffa mig en fördjupad kunskap om hälso- och sjukvård samt utveckla mina färdigheter i patient-vårdare-relationen. Jag är också tacksam för de positiva arbetsrelationer jag har utvecklat med mina kollegor och handledare.

Jag är medveten om att min avgång för utbildning kan leda till en extra arbetsbelastning för mina kollegor, men var säker på att jag är engagerad i att säkerställa en effektiv överlämning.

Tack igen för möjligheten du har gett mig och jag är tillgänglig för alla frågor angående överföringen av mina funktioner.

Vänligen acceptera, fru, herr, mina bästa hälsningar.

 

[Kommun], 28 februari 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

 

Ladda ner "Modell-av-uppsägningsbrev-för-avgång-i-utbildning-vårdgivare.docx"

Model-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-training-aide-soignante.docx – Nedladdat 672 gånger – 16,59 KB

 

Uppsägning för en bättre betald tjänst: exempel på uppsägningsbrev för en vårdgivare

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag informerar dig härmed om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som sjuksköterska på kliniken. Jag fick faktiskt ett jobberbjudande för en tjänst som gör att jag kan dra nytta av en mer attraktiv ersättning.

Jag vill tacka er för det förtroende ni har visat mig under dessa år i etablissemanget. Jag hade chansen att lära mig och utveckla många färdigheter inom ditt team och jag uppskattar mycket den möjlighet jag fick att arbeta med så kompetenta och dedikerade yrkesverksamma.

Jag vill betona vikten av den erfarenhet som förvärvats under dessa år inom det medicinska teamet. Jag kunde faktiskt omsätta mina färdigheter och kunskaper i praktiken i en mängd olika situationer, vilket gjorde att jag kunde utveckla stor mångsidighet och gedigen expertis inom patientvård.

Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa en ordnad avgång genom att lämna över stafettpinnen till mina kollegor innan min avresa.

Vänligen acceptera, fru, herr, mina vänliga hälsningar.

 

 [Kommun], 29 januari 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-av-avgångsbrev-för-karriärmöjlighet-bättre-betald-omsköterskeassistent.docx"

Modell-av-avgångsbrev-för-karriärmöjlighet-bättre-betald-omvårdnadshjälp.docx – Nedladdat 724 gånger – 16,59 KB

 

Uppsägning av hälsoskäl: exempel på uppsägningsbrev för vårdbiträde

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag presenterar för er min uppsägning från min tjänst som undersköterska på kliniken av hälsoskäl som hindrar mig från att fortsätta min yrkesverksamhet under bästa förutsättningar.

Jag är stolt över att ha arbetat i en struktur lika dynamisk och innovativ som din. Jag har skaffat mig betydande erfarenhet av att arbeta med patienter och samarbeta med all vårdpersonal.

Jag är övertygad om att de färdigheter jag förvärvat inom kliniken kommer att vara användbara för mig i min framtida yrkeskarriär. Jag är också övertygad om att kvaliteten på vården du ger dina patienter kommer att förbli ett riktmärke för mig.

Jag vill se till att min avgång sker under bästa möjliga förutsättningar och är redo att arbeta tillsammans för att underlätta övergången. Jag vill också försäkra er att jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa kontinuitet i vården för de patienter som anförtrotts mig.

Vänligen acceptera, fru, herr, mina vänliga hälsningar.

 

  [Kommun], 29 januari 2023

[Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

 

Ladda ner "Modell-of-resignation-letter-for-medical-reasons_caregiver.docx"

Model-of-letter-of-resignation-for-medical-reasons_aid-soignante.docx – Nedladdat 705 gånger – 16,70 KB

 

Varför skriva ett professionellt uppsägningsbrev?

 

När du bestämmer dig för att lämna ditt jobb är det viktigt att skriva ett professionellt uppsägningsbrev. Detta tillåter att kommunicera tydligt och effektivt med sin arbetsgivare, förklara skälen till hans avgång och säkerställa en smidig övergång för kollegor och företaget.

Först och främst tillåter ett professionellt uppsägningsbrevuttrycka sitt tack till sin arbetsgivare för den möjlighet som erbjöds, samt för den kompetens och erfarenhet som förvärvats inom företaget. Det visar att du lämnar företaget på goda villkor och att du vill behålla goda relationer med dina tidigare kollegor.

Sedan gör det professionella uppsägningsbrevet det möjligt att förklara skälen till hans avgång på ett tydligt och professionellt sätt. Om du slutar av personliga skäl eller för att tacka ja till ett mer intressant jobberbjudande är det viktigt att kommunicera detta till din arbetsgivare på ett transparent sätt. Detta klargör situationen och undviker missförstånd.

Slutligen hjälper det professionella uppsägningsbrevet att säkerställa en smidig övergång för kollegor och företaget. I med angivande av avresedatum och genom att erbjuda sig att hjälpa till med utbildningen av efterträdaren visar man att man tar hänsyn till företagets behov och att man önskar underlätta övergången.

 

Hur skriver man ett professionellt uppsägningsbrev?

 

Att skriva ett professionellt uppsägningsbrev ska vara snyggt och respektfullt. Här är några tips för att skriva ett effektivt professionellt uppsägningsbrev:

  1. Börja med en artig fras och ange namnet på arbetsgivaren eller personalchefen.
  2. Att uttrycka uppskattning till arbetsgivaren för den möjlighet som har getts och för den kompetens och erfarenhet som förvärvats inom företaget.
  3. Förklara skälen till att du lämnar på ett tydligt och professionellt sätt. Det är viktigt att vara transparent och inte lämna utrymme för oklarheter.
  4. Ange avresedatum och erbjuda hjälp för att underlätta övergången för kollegor och företaget.
  5. Avsluta brevet med en artig fras, återigen tacka arbetsgivaren för möjligheten som har erbjudits.

Sammanfattningsvis är att skriva ett professionellt uppsägningsbrev en väsentlig del för att upprätthålla goda relationer med din tidigare arbetsgivare. Detta hjälper till att förtydliga situationen, uttrycka tack och underlätta övergången för kollegor och företaget. Det är därför viktigt att ta sig tid att skriva ett noggrant och respektfullt brev, för att kunna lämna jobbet på goda villkor.