La Stora data, och dataanalys mer generellt, intar en allt viktigare plats i många organisationers strategier. Prestationsövervakning, beteendeanalys, upptäckt av nya marknadsmöjligheter : applikationerna är flera och intresserar olika sektorer. Från e-handel till finans, inklusive transport och hälsa, behöver företag talanger utbildade i insamling, lagring, men också i bearbetning och modellering av data.

Denna MOOC syftar till alla som vill upptäcka grunderna i datavetenskap, oavsett nivå. Kurserna och aktiviteterna är centrerade på upptäckten av koncept genom videor, frågesporter och debatter och ger en introduktion till utmaningarna med datainsamling, analys och hantering.