I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

 • sätter dig i en undervisningssituation:

  • att förbereda teoretiska och praktiska datorkurser,
  • att organisera dessa kurser inom en progression,
  • att omsätta undervisningen i praktiken i klassrummet: från aktivitet till elevstöd,
  • att hantera utvärderingen av tidigare lärande och förbättringen av kursen.
 • ifrågasätta och kritisera din pedagogiska praktik
 • arbeta med programvaran och organisatoriska verktyg som är specifika för denna kurs

Denna Mooc gör det möjligt att förvärva eller konsolidera de praktiska grunderna för NSI-undervisning via en pedagogik genom handling. Tack vare professionell simuleringsverksamhet, utbyten inom en praktikgemenskap, kamratutvärdering och uppföljning av lektioner i kunskapsteoretisk och datavetenskaplig didaktik gör det möjligt att lära sig att undervisa i datavetenskap på gymnasienivå eller att ta ett steg tillbaka från sina egna undervisningsmetoder.

Det är en del av en komplett utbildning, inklusive med avseende på grunderna för datavetenskap som erbjuds i en följeslagare MOOC "Numerical and Computer Science: the fundamentals'" finns också på Fun.

I Frankrike tillåter detta dig att förbereda dig för att undervisa på gymnasienivå med passagen av CAPES

Datavetenskap.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →