Sedan hälsokrisen började har förfrågningar om arbetsstopp exploderat. En ökning som särskilt förklaras av utvidgningen av utgivningsvillkoren. Enligt den årliga sjukdomen för frånvaro av barometer Malakoff Humanis, publicerades den 16 november 2020 ökade antalet långtidssjukfrånvaro - därmed över 30 dagar - med 33% i den privata sektorn mellan september 2019 och augusti 2020, jämfört med de föregående tolv månaderna.

Undersökningen omfattar inte arbetsstopp som utfärdats i samband med den första fängelse för barnvakter eller anställda som anses "utsatta" för coronavirusepidemin. Den genomsnittliga längden på dessa långtidsstopp uppskattas till 94 dagar.

De flesta "arbetsrelaterade" sjukdomar

Under denna tolvmånadersperiod uppskattar Ifop till 60% andelen privata företag som registrerade minst en lång sjukfrånvaro mot 56% mellan september 2018 och augusti 2019. En situation som ledde till ”omorganisationsproblem. »I 52% av företagen.

Ifop-undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Implementera ett digitalt transformationsprojekt