Löneskydd: vad består det av?

Vi talar om löneplagg, när en borgenär till din anställd ber dig att ta ut en viss summa direkt från dennes löner. Denna avgift sker sedan utan arbetstagarens samtycke, genom domstolens beslut.

Som garnering måste du varje månad betala till domstolens register en summa som högst motsvarar den garnerbara delen av lönen.

Beslag på löner: beloppet för den svårfångade fraktionen 2021

För att försörja arbetstagaren kan du bara ange en del av hans ersättning, bestämd av en skala som tar hänsyn till hans årliga ersättning och antalet anhöriga.

Normalt fastställs denna skala av lönegarneringar och överföringar varje år genom dekret baserat på förändringar i hushållens konsumentprisindex publicerat av INSEE.

Eftersom detta index ändrades lite mellan augusti 2019 och augusti 2020 omvärderades dock inte skalan i år. 2020-skalan fortsätter därför att gälla 2021.

Det finns dock en helt svårfångad bråkdel som är lika med mängden aktiv solidaritetsinkomst (RSA) för en enskild person (kod