Mer skydd mot utomeuropeiska lagar

SecNumCloud version 3.2 uttryckliga skyddskriterier gentemot icke-europeiska lagar. Dessa krav säkerställer alltså att molntjänstleverantören och den data den behandlar inte kan omfattas av icke-europeiska lagar. SecNumCloud 3.2 integrerar också feedback från de första bedömningarna och specificerar kravet på implementering av penetrationstester under hela kvalificeringens livscykel. När det gäller de lösningar som redan är kvalificerade SecNumCloud, de behåller sitt säkerhetsvisum och ANSSI kommer vid behov att stödja de berörda företagen för att säkerställa övergången.

"För att främja en skyddande digital miljö som är i takt med den tekniska utvecklingen, inklusive för de mest kritiska data och applikationer, är identifieringen av pålitliga molntjänster avgörande. SecNumCloud-kvalifikationen bidrar till att möta detta behov genom att intyga en mycket hög kravnivå när det gäller digital säkerhet, både ur teknisk, operativ och juridisk synvinkel” specificerar Guillaume Poupard, generaldirektör för ANSSI.

SecNumClouds utvärderingsstrategi

Alla molntjänster är kvalificerade för SecNumCloud-kvalificering. Faktum är att kvalifikationen kan anpassas till de olika erbjudandena: SaaS (Software

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Chockerande avslöjande: Big Tech under press på grund av respekt för privatlivet!