Uppsägning för att lämna för utbildning – Exempel på ett uppsägningsbrev till en säljare i en klädbutik

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag informerar dig härmed om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som säljare inom din klädbutik. Jag blev faktiskt antagen till en utbildning som motsvarar mina professionella ambitioner och som kommer att göra det möjligt för mig att utveckla nya färdigheter inom försäljningsområdet.

Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet till dig för den undervisning jag fick inom ditt företag. Jag har skaffat mig en stor erfarenhet inom området klädförsäljning samt kompetens inom kundrådgivning, lagerhantering och kassaregister.

Jag åtar mig att respektera mitt meddelande om avgång och att hjälpa dig att hitta en kompetent ersättare. Jag är också villig att hjälpa till med en snabb integration av denna person vid behov.

Jag tackar dig för din förståelse och hoppas att du överväger min begäran. Var snäll och acceptera, fru, herr, med mina bästa hälsningar.

 

[Kommun], 28 februari 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-av-uppsägningsbrev-för-avgång-i-utbildning-Säljare-i-en-kläder-butik.docx"

Modell-avgångsbrev-för-avgång-i-utbildning-Säljare-i-en-kläder-boutique.docx – Nedladdat 6846 gånger – 16,41 KB

Uppsägning för högre betald tjänst – Exempel på ett uppsägningsbrev till en säljare i en klädbutik

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Det är med stor beklagande jag informerar dig om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som säljare i din klädbutik. Jag fick faktiskt nyligen ett erbjudande om en liknande position, men bättre betalt i en annan butik.

Jag är övertygad om att denna nya möjlighet kommer att ge mig möjlighet att vidareutveckla mina yrkeskunskaper samtidigt som jag tillgodoser mina ekonomiska behov.

Jag vill understryka att jag lärt mig mycket inom din butik och att jag skaffat mig en stark kompetens inom försäljning, kommunikation och kundrelationer. Jag är stolt över allt jag har åstadkommit tack vare dig och jag är övertygad om att dessa färdigheter kommer att tjäna mig väl under hela min karriär.

Jag förbinder mig att respektera mitt meddelande om avgång och att göra allt för att hjälpa den person som kommer att ersätta mig att tillträda tjänsten.

Jag vill tacka er för det förtroende ni har gett mig och för det stöd ni har gett mig under den period som jag har arbetat för er.

Vänligen acceptera, fru, herr, mina vänliga hälsningar.

 

 [Kommun], 29 januari 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Avgångsbrev-mall-för-högre-betalande-karriärmöjlighet-Säljare-på-en-klädbutik.docx"

Exempel-avgångsbrev-för-bättre-betald-karriärmöjlighet-Säljare-i-en-kläder-butik.docx – Nedladdat 7295 gånger – 16,40 KB

 

Uppsägning av familjeskäl – Exempel på uppsägningsbrev till en säljare i en klädbutik

 

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag informerar dig härmed om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som säljare i din klädbutik av familjeskäl.

De senaste familjehändelserna har faktiskt lett till att jag måste komma närmare mina nära och kära och att behöva lämna regionen. Det är därför jag har beslutat att, till min stora sorg, avsluta vårt samarbete.

Jag vill tacka er för det förtroende ni har visat mig under min tid här. Jag lärde mig mycket inom ditt företag där jag kunde utveckla mina försäljnings- och ledaregenskaper.

Jag förbinder mig att respektera min avgångsanmälan och att hjälpa mina kollegor i övergången för att hitta en kompetent ersättare.

Tack för er förståelse och ber er att tro, fru, herr, på mina bästa hälsningar.

 

  [Kommun], 29 januari 2023

  [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-av-uppsägningsbrev-av-familjen-eller-medicinska skäl-Säljare-i-en-kläder-butik.docx"

Modell-avgångsbrev-av-familjen-eller-medicinska skäl-Säljare-i-en-kläder-boutique.docx – Nedladdat 7065 gånger – 16,58 KB

 

Varför ett professionellt avskedsbrev är viktigt för din karriär

 

När du slutar på ditt jobb kan hur du gör det påverka din framtida karriär. Det är därför det är viktigt att ta sig tid att skriva ett brev professionell avgång och välstrukturerad.

Först ett avskedsbrev välskriven kan hjälpa dig att upprätthålla en god relation med din arbetsgivare. Om du behöver be honom om referenser för ditt nästa jobb eller om du behöver arbeta med honom i framtiden, är det viktigt att lämna med ett positivt intryck. Du bör också komma ihåg att ditt professionella beteende när du lämnar kan påverka hur dina tidigare kollegor kommer att uppfatta och minnas dig.

Dessutom kan ett professionellt avskedsbrev hjälpa till att klargöra dina tankar och karriärsträvanden. Genom att förklara orsakerna till din avgång kan du reflektera över din professionella position och dina framtida mål. Det kan också hjälpa dig att bli mer medveten om dina karriärval och fatta mer välgrundade beslut om din framtid.

Sammanfattningsvis är det viktigt att inte underskatta vikten av ett professionellt uppsägningsbrev för din framtida karriär. Detta kan inte bara hjälpa dig att upprätthålla goda relationer med din arbetsgivare och kollegor, utan också förtydliga dina ambitioner och fatta mer välgrundade beslut för din yrkesframtid.