Efter vår artikel hjälper du dig att skriva ett mail för att svara på en begäran om information från från en kollegaHär är en artikel som hjälper dig att svara på en begäran om information från en handledare.

Några tips för att svara på en begäran om information från hans handledare

Innehållet i e-postmeddelandet till din handledare kommer att vara detsamma som det som du kan skicka till en kollega, bara tonen ändras. Oavsett föremålet för begäran om information måste din e-post därför innehålla:

  • Återkallelsen av begäran
  • De mest exakta svarelementen är möjliga, eller vid behov indikationen på någon som kan hjälpa det bättre än du
  • En mening som indikerar att du står till hans förfogande.

Mall e-post för att svara på en begäran om information från en handledare

Här är en e-postmall för att svara korrekt på en handledare som ber dig om information.

Ämne: Begäran om information om projekt X

Sir / fru,

Jag kommer tillbaka till dig efter din begäran om information om Project X som jag var en del av. Se bifogat protokollet från projektets startmötet och en slutrapport om projektet. Jag bifogar också de månatliga milstolpar som ger dig en bild av projektets framsteg under den aktuella perioden.

Jag tillåter mig att sätta [kollegas namn] i en kopia av det här e-postmeddelandet. Han är mycket involverad i fältet och kommer att kunna informera dig bättre än mig om alla mer operationella aspekter av projektet.

Jag står till ditt förfogande för ytterligare information,

Med vänliga hälsningar,

[Signatur] "

LÄS  Mötes syntesmail mall