I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • visa markens centrala plats och deras jordbruks- eller skogsbruksanvändning på klimatet.
  • stödja och utveckla jordbruksformer som kan möta utmaningarna med klimatförändringar och livsmedelssäkerhet (ur operativ synvinkel).

Beskrivning

Jord- och skogsbrukets roller i klimatförändringarna är flera. De berör flera aktörer och kan behandlas i flera skalor och av olika vetenskapliga discipliner.

MOOC för "jord och klimat". Parlamentet vill förklara denna komplexitet och i synnerhet markens roll. Om vi ​​hör mer och mer "Kolbindning i marken är ett sätt att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna", är det nödvändigt att förstå:

  • varför och i vilken utsträckning detta påstående är sant
  • hur lagring av markkol dämpar klimatförändringarna och påverkar markens och ekosystemens funktion
  • vilka processer är involverade och hur kan vi spela på dessa processer
  • vilka är riskerna, hindren och hävstången för åtgärder för att utveckla en strategi som syftar till...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →