Cybersäkerhetskurser: mer än 600 förmånstagare i slutet av 2021

Som en del av France Relance har regeringen avsatt 1,7 miljarder euro i investeringar till den digitala omvandlingen av staten och territorierna. Den här planen inkluderar en "cybersäkerhetskomponent", piloterad av ANSSI, som uppgår till 136 miljoner euro under perioden 2021-2022.

Riktat främst till spelare som är sårbara för cyberattacker på låg nivå har stöd i form av ”cybersäkerhetskurser” utformats. Mycket modulärt, det kan anpassas till mer mogna enheter som vill ha en bedömning av säkerheten i sina informationssystem och stöd för att uppnå en skyddsnivå anpassad till de utmaningar och den hotnivå som de utsätts för.

Genom dessa kurser är målet att skapa en dynamik för ett bättre hänsynstagande till cybersäkerhet och att bibehålla dess effekter på lång sikt. De gör det möjligt att stödja varje mottagare i alla aspekter som är nödvändiga för genomförandet av en cybersäkerhetsstrategi:

På mänsklig nivå genom att tillhandahålla kompetens, via leverantörer av cybersäkerhetstjänster till varje mottagare för att definiera säkerhetsstatusen för deras informationssystem och arbetet

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Droppar med Shopify: Din kompletta utbildning!