2021 medicinska besök: vad skjuts upp eller inte

Uppskjutningen gäller två typer av prov;
det första informations- och förebyggande besöket (VIP) (förutom för vissa riskgrupper: minderåriga, gravida kvinnor, nattarbetare, etc.) och dess förnyelse;
förnyelsen av lämplighetsprovet och det mellanliggande besöket för arbetstagare som drar nytta av förstärkt övervakning, utom för arbetstagare som exponeras för joniserande strålning klassificerade i kategori A.

Alla dessa tentor, vars tidsfrist ska komma fram till 16 april 2021 (eller som redan har skjutits upp för första gången och inte kunde organiseras före 4 december 2020) kan skjutas upp i högst ett år efter deadline.

Deras uppskjutande är dock inte systematiskt, det är det arbetsläkare Vem bestämmer. Han kan välja att behålla dem med hänsyn till den information som finns tillgänglig för honom om arbetstagarens hälsotillstånd samt risker som är förknippade med hans arbetsplats eller hans arbetsförhållanden.

2021 medicinska besök: vad uppskjutningen innebär för dig

Det är inte upp till dig att organisera uppskjutningen utan arbetsmedicin. Så det är yrkesläkaren som måste:

å ena sidan, informera dig om uppskjutningen samt