"Digitalt, ja, men var ska jag börja?... Och sedan, vad kan det verkligen tillföra mitt företag"?

Idag invaderar digital teknik vår vardag, men den upptar också en stor del i företag av alla storlekar och inom alla sektorer. Vi ser inte alla på hans värld på samma sätt. Att övervinna våra rädslor, vår brist på kompetens eller rädslan för att behöva förändra allt är dock en del av utmaningarna vi måste möta i det digitala äventyret.

"Min TPE har ett möte med digital" presenterar huvudnycklarna som hjälper dig att komma in digitalt på det sätt som kanske passar dig bäst.

För att vägleda dig vittnar entreprenörer, anställda och medföljande personer om sina erfarenheter, sina svårigheter och de enorma bidrag som implementeringen av digitala förhållningssätt innebär för dem.

Vi kommer att gå tillsammans, steg för steg, så att du kan komma in i den digitala världen med självförtroende.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Gratis Calc: IF-funktionen