I företag följs möten ofta av rapporter eller sammanfattande e-postmeddelanden så att de som inte har kunnat delta är medvetna om vad som har sagts eller för de som är närvarande för att hålla en skriftlig rekord. . I den här artikeln hjälper vi dig att skriva ett sammanfattande e-postmeddelande efter ett möte.

Skriv en sammanfattning av ett möte

När du tar anteckningar i ett möte finns det viktiga inslag att notera för att sedan kunna skriva en sammanfattning:

  • Antal deltagare och deltagarnas namn
  • Sammanhangets sammanhang: datum, tid, plats, arrangör
  • Ämnet för mötet: både huvudämnet och de olika ämnen som diskuterades
  • De flesta frågor som tas upp
  • Slutsats av mötet och de uppgifter som tilldelats deltagarna

Ditt sammanfattande email av mötet ska skickas till alla deltagare, men också till de berörda, till exempel i din avdelning, som inte kunde delta eller som inte hade bjudits in.

Mötes syntesmail mall

Här är en emai-modelll mötesöversikt:

Ämne: Sammanfattning av mötet den [datum] om [ämnet]

Hej alla,

Vänligen se sammanfattningen av mötet på [ämne] värd av [värd], som ägde rum vid [plats] den [datum].

X personer var närvarande vid detta möte. Mrs / Mr. [arrangör] öppnade mötet med en presentation om [ämne]. Vi diskuterade sedan följande frågor:

[Lista över frågor som diskuterats och kort sammanfattning]

Efter vår debatt framkom följande punkter:

[Förteckning över slutsatser från mötet och de uppgifter som ska utföras].

Nästa möte hålls runt [datum] för att spåra framsteg på dessa frågor. Du kommer att få två veckor innan en inbjudan att delta.

Med vänliga hälsningar,

[Signatur]

 

LÄS  Meddela din avgång på moderskapsledighet till din arbetsgivare