I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • sammanfatta och syntetisera datatabeller med enkla grafer;
  • använda visualiseringsmetoder lämpliga för flerdimensionell explorativ analys;
  • tolka resultaten av faktoranalys och klassificering;
  • erkänna, i förhållande till problemet och data, den lämpliga metoden för att utforska en datamängd enligt variablernas art och struktur;
  • analysera svar på en undersökning;
  • implementera en metod för att analysera textdata
  • implementera factorial- och klassificeringsmetoderna på den fria programvaran R

Sammanfattningsvis kommer du att vara autonom i genomförandet och tolkningen av flerdimensionella explorativa analyser.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Bidrag och tilldelningar på lönerade CPF