Det globaliserade informationslandskapet förändras, informationsbearbetningsverktyg specialiserar sig och organiserar informationsmassan på ett differentierat sätt. Informationsmiljön består av nya former av förmedling, en process av globalisering, personalisering och delning av information som utvecklas i enlighet med informationsdomänerna.

Att kollektivt reflektera över den aktuella informationsmiljön inom agrobiovetenskap gör det därför möjligt att förbättra kunskapen sammanhang för produktion, redigering och spridning av information. För att hitta rätt i informationsmiljön innebär att veta hur man väljer de mest lämpliga informationssystemen, övervaknings- och forskningsverktygen efter vilken typ av information man riktar sig till.

De nuvarande utmaningarna är en dekryptering av information, dess bearbetning, dess organisation, som gör det möjligt att validera den kvalitetsinformation som behövs för dess arbete. Behärskning av verktygen som gör det tillgängligt i övervaknings-, forsknings-, insamlings- och urvalsfaserna underlättar sedan tillägnandet och spridningen av den valda informationen.

 

Denna MOOC syftar till att hjälpa dig att förstå den informativa miljön för agrobiovetenskap att bli mer effektiv i dina studier, dina kursförberedelser och dina yrkesutövningar.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  De 3 strategierna för att sälja online