"Offret" är ett grundläggande värde för den västerländska kulturen. Samtidigt är offret en del av vårt dagliga liv genom media och våra diskussioner när de tragiska nyheterna utmanar och rubbar våra säkerheter. Dess vetenskapliga tillvägagångssätt är dock relativt nyligen. Denna onlinekurs inbjuder deltagarna att sätta begreppet "offer" i perspektiv genom olika teoretiska och vetenskapliga bidrag. Denna kurs föreslår, först och främst, att utifrån ett sociohistoriskt synsätt analysera konturerna av begreppet offer som definierar den uppfattning vi har av det idag. För det andra behandlar denna kurs de olika formerna av viktimisering ur ett kriminologiskt och psyko-medicinskt-juridiskt perspektiv, frågan om psykiska trauman och de institutionella och terapeutiska sätten att komma till hjälp för offren.

Den erbjuder en detaljerad analys av viktimologins koncept och nyckelbegrepp. Det är också tillfället att förstå mekanismerna för bistånd till offren som inrättats i de fransktalande länderna (belgiska, franska, schweiziska och kanadensiska).

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  AGS 2021: ränta fortfarande oförändrad