En förordning daterad 21 augusti 2019 förtydligade förfarandena för implementering av Pro-A genom att kräva att arbetsmarknadens parter förhandlar på nivå med professionella grenar av avtal som fastställer de certifieringar som är berättigade till systemet.
När de har ingåtts överlämnas dessa avtal till generaldirektoratet för arbetsmarknad som sedan fortsätter att förlängas genom att utfärda en order som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Som en påminnelse är denna utvidgning föremål för uppfyllande av kriterier som intygar en betydande förändring av verksamheten inom den berörda sektorn. Risken för anställdas föråldring beaktas också av administrationen.
Beroende på de bestämmelser som förhandlas fram på filialnivå är det upp till Uniformation att täcka hela eller delar av utbildningskostnaderna samt transport- och logikostnader som uppkommit enligt Pro-A, på grundval av en klumpsumma. Om det föreskrivs i filialavtalet som utsträcks av arbetsministeriet kan OPCO inkludera löner och sociala avgifter för anställda inom ramen för timlönen.

Obs: när träning äger rum under arbetstiden måste företaget upprätthålla ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Gratis handledning: Använd Formula Audit Tool i Excel