Vikten av inflytande i vårt dagliga liv

I vårt dagliga liv, oavsett om det är på jobbet eller hemma, ställs vi ständigt inför situationer där vi måste påverka andra. Oavsett om det handlar om att övertyga en kollega att anamma en ny idé, att övertala en vän att följa med på en utflykt eller att uppmuntra våra barn att göra sina läxor, konsten att påverka är en viktig färdighet som vi använder varje dag.

utbildning "Påverka andra" tillgängligt på LinkedIn Learning, erbjuder ett vetenskapligt validerat tillvägagångssätt för att förbättra din förmåga att påverka andra. Leds av ämnesexperten John Ullmen, ger denna 18 timme och XNUMX minuters utbildning dig XNUMX sätt att förbättra din övertalningsförmåga under alla omständigheter.

Inflytande handlar inte bara om makt eller manipulation. Det handlar om att förstå andras behov och motivation, och att kommunicera effektivt för att skapa konsensus eller förändring. Det är en färdighet som kan användas för gott, för att skapa positiva relationer, för att främja innovativa idéer och för att förbättra kvaliteten på våra och andras liv.

Genom att ta denna utbildning kommer du att lära dig att identifiera nyckelfaktorer som påverkar människors beteende, förstå dynamiken i makt och inflytande och använda effektiva tekniker för att övertyga andra. Oavsett om du är en ledare som vill motivera ditt team, en professionell som vill avancera din karriär, eller bara någon som vill förbättra sina mellanmänskliga relationer, har den här utbildningen mycket att erbjuda.

LÄS  Vältalighet för alla: ord från talare, stammare och logopeder

Nycklarna till effektivt inflytande

Att påverka andra är ingen lätt uppgift. Detta kräver en djup förståelse för mänsklig dynamik, effektiv kommunikation och ett etiskt förhållningssätt. Träning "Påverka andra" på LinkedIn Learning ger dig verktyg och tekniker för att bli en effektiv influencer.

För det första, för att påverka effektivt är det viktigt att förstå andras motivation. Vad motiverar dem att agera? Vilka är deras behov och önskemål? Genom att förstå dessa faktorer kan du skräddarsy ditt budskap så att det passar dem.

För det andra är kommunikation nyckeln till påverkan. Det handlar inte bara om vad du säger, utan hur du säger det. Utbildningen kommer att lära dig hur du kommunicerar dina idéer tydligt och övertygande, samtidigt som du respekterar andras perspektiv.

För det tredje måste inflytande utövas etiskt. Det handlar inte om att manipulera andra till din fördel, utan om att skapa konsensus och främja det gemensamma bästa. Utbildningen betonar vikten av etik för att påverka, och ger dig tips för att påverka på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

Utveckla din makt att påverka

Att påverka är en färdighet som kan utvecklas och förfinas över tid. Oavsett om du är en ledare som vill motivera ditt team, en professionell som vill avancera din karriär, eller helt enkelt någon som vill förbättra sina mellanmänskliga relationer, kan utvecklingen av din inflytandekraft ha en betydande inverkan på ditt liv.

utbildning "Påverka andra" på LinkedIn Lärande är en bra utgångspunkt för att utveckla denna färdighet. Hon erbjuder dig vetenskapsbaserade verktyg och tekniker för att förbättra din förmåga att påverka andra. Men resan slutar inte där.

LÄS  06| Beräkningen av den anställdes lön varierar beroende på hans kontrakt

Att påverka är en färdighet som utvecklas med övning. Varje interaktion är en möjlighet att lära och växa. Varje konversation är en chans att praktisera det du har lärt dig och se hur det kan förändra dina relationer och ditt liv.

Så ta kontroll över ditt inflytande. Investera tid och ansträngning i att utveckla denna viktiga färdighet. Använd de verktyg och resurser som står till ditt förfogande, som utbildningen Influencing Others (2016), för att hjälpa dig på din resa. Och se hur effektivt inflytande kan förändra ditt liv.