Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Delaktivitet: tillämpliga priser

Idag är timpriset för den delaktiva ersättningen enligt ordinarie lag fastställd till 60% av referenslönen per timme, begränsad till 4,5 timminimilön. Denna procentsats är 70% för företag i skyddade och närstående sektorer, företag helt eller delvis stängda, anläggningar i avrinningsområdet etc.

Graden av partiell aktivitetsersättning som betalas till anställda sätts till 70% av bruttoreferensersättningen begränsad till 4,5 minimilön till och med den 30 april 2021. Detta innebär en återstående avgift på 15% för företag som är beroende av det gemensamma lagstiftningen och en noll är fortfarande avgiftsbelagd för skyddade företag.

Delaktivitet: 100% täckning under vissa förhållanden för de 16 avdelningarna under förbättrad övervakning

Efter tillkännagivandet från premiärministern den 18 mars har arbetsministeriet just meddelat att företag som är föremål för öppningsbegränsningar eller som är belägna i de 16 avdelningarna som påverkas av de förstärkta hälsobegränsningarna, under vissa förhållanden, kommer att kunna dra nytta av en ansvarig av 100% av den partiella aktiviteten.

Således är anläggningar öppna för allmänheten (ERP) som är administrativt stängda (butiker etc.)

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Skapa enkäter, frågeformulär och frågesporter med Google Forms