Delaktivitet: kompensation

Vid delaktivitet betalar du anställda en timersättning motsvarande 70% av deras bruttolöner. Sedan den 1 januari 2021 är referenslönen som används för att beräkna ersättningen begränsad till 4,5 minimilön.

Skriv ner det
Såvida inte åtgärden skjutits upp ökar andelen bidrag från delaktivitet från 70 till 60% från och med den 1 februari 2021 i allmänhet.

Du drar nytta av en fast ersättning som samfinansieras av staten och UNEDIC. I princip fastställs timavgiften för den delvisa aktivitetsersättningen till 60% av den berörda arbetstagarens bruttotimelöner inom gränsen för 4,5 timmars minimilön. Denna ränta förväntas stiga till 36% från och med den 1 februari 2021.

Men beroende på din aktivitetssektor kan du dra nytta av en ökad täckningsgrad.

Detta gäller sektorer som särskilt drabbas av de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Covid-19-epidemin, särskilt på grund av deras beroende av allmänhetens mottagande.

Turism-, hotell- och cateringbranschen drar nytta av moduleringen av graden av delaktivitetsersättning, men de är inte de enda. Denna lista har återigen utökats.

Vi kan nu skilja på flera situationer ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Tidsbegränsat avtal: bevisa verkligheten av den tillfälliga ökningen vid tidpunkten för avtalets ingående