Delaktivitet: den gemensamma lagstiftningen

Timtaxan för beräkning av den sedvanliga lagen om partiell aktivitetsersättning förblir fastställd till 60 % av bruttoreferenslönen, begränsat till 4,5 timminimilön.

Den skattesats som används för beräkningen av ersättningen till den anställde bibehålls på 70% av bruttoreferensersättningen, begränsad till 4,5 timmars minimilön fram till den 30 april.

Vad gör en återstod beroende av arbetsgivare beroende av det gemensamma lagssystemet på 15%. Denna nivå av stöd är för närvarande planerad till den 30 april.

Graden av 36% av delaktivitetsbidraget ska teoretiskt gälla från och med den 1 maj 2021.

Delaktivitet: skyddade sektorer (bilagorna 1 och 2 eller S1 och S1bis)

Arbetsgivare vars huvudaktivitet visas på:

förteckningen som kallas tillägg 1 eller S1, som särskilt omfattar sektorerna turism, hotell, catering, sport, kultur, passagerartransport och evenemang. listan som kallas bilaga 2 eller S1bis som grupperar de så kallade relaterade sektorerna och vars huvudaktivitet finns i bilaga 2 och som har drabbats av en viss minskning med ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  De 3 strategierna för att sälja online