I olika spellistor presenterar han på YouTube. Alltid enligt samma modell. En kort introduktionsvideo av en komplett utbildning erbjuds dig. Det följs av flera långa passager som är användbara i sig. Men om du bestämmer dig för att gå längre. Kom ihåg att Alphorm är ett distansutbildningscenter som tillåter finansiering via CPF. Det vill säga att du kan få tillgång till hela deras katalog gratis bland annat ett år.

Under denna Powerpoint 2016-träning lär du dig hur du använder funktionerna för att hantera bilder och multimediaobjekt och skapa grafik för att optimera dina presentationer, med speciellt begreppen bildklippning, formatering av videor och ljud. . Du kommer också att lära dig att förbättra dina presentationer genom att använda och konfigurera bildspelsläge för att presentera dina PPT-bilder med integreringen av automatiserad berättelse. Du kommer också att kunna anpassa Powerpoint 2016-gränssnittet och arbeta tillsammans på PPT 2016-presentationerna.

Med denna PowerPoint 2016-utbildning kommer du att kunna distribuera dina presentationer med kommentarer i form av berättelser och anteckningar. Eftersom du kommer att kunna använda alla avancerade funktioner som gör att du kan utveckla komplexa Powerpoint-presentationer.