Process hänvisar till en uppsättning sammanhängande eller interagerande aktiviteter som bidrar till att skapa mervärde för en organisation. Det kan struktureras i olika procedurer som representerar de steg som krävs för att uppnå organisatoriska mål. Processer representerar flöden av information och resurser.

Idag är det viktigt i affärsvärlden, processhantering erbjuder många fördelar: Underlätta organisationens ledning, ha syn på praktiken och metoderna i företagets avdelningar, förbättra kundservice, minska kostnader eller mildra risker.

Denna utbildning erbjuder dig att lära dig hur du behärskar ett viktigt processhanteringsverktyg: flödesschemat. Med hjälp av Microsoft Visio-programvaran lär du dig hur du bygger...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →